DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2019.1.02

ЛІДЕРСТВО В СИСТЕМІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Olexandr Ponomaryov, Anatoliy Dolgarev

Анотація


Розглянуто визначальну роль лідерства в організації спільної діяльності людей та їх соціально-психологічного самопочуття. Лідер здійснює координацію дій виконавців та узгодження їхніх цілей та інтересів. Наведено динаміку особистісного розвитку лідера. Показано її вплив на зміст і характер взаємовідносин в колективі та управлінської взаємодії. Доведено, що перехід лідера з одного рівня розвитку на наступний, більш високий рівень вимагає від нього осмислених та цілеспрямованих зусиль і вдосконалення морально-вольових і життєво-ціннісних якостей. Це посилює його вплив на прихильни-ків і послідовників, підвищує ефективність його управлінської взаємодії з виконавцями.


Ключові слова


лідер; команда; управління людьми та їхньою спільною діяльністю; управлінська взаємодія; феномен лідерства; рівні лідерства; психологія управління

Повний текст:

PDF

Посилання


Вигман, С. Л.. (2004) Стратегическое управление в вопросах и ответах: учебн. пособие. М.: ТК Велби, Изд-во

Проспект, 296 с.

Долгарєв, А.В., & Понаморьов, С.М., Пазиніч, А.О., Резнік С.М. (2009) Ділове спілкування в системі культури управління: текст лекцій. Харків: НТУ «ХПІ», 4 с.

Журавлев, А. Л. (2004) Психология управленческого взаимодействия (теоретические и прикладные проблемы). М.: Инт психологи РАН, 476 с.

Журавлев А.Л. (1988) Психологическая структура совместной деятельности. Совместная деятельность: Методология, теория, практика. М.: Наука, 232 с.

Максвелл, Дж. 5 уровней лидерства [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.smartreading.ru/biblioteka/knigi_po_menedzhmentu/5_levels_of_leadership_text/&secretword=alphabank

Пономарьов, О.С., & Товажнянський, Л.Л., Романовський О.Г., Черваньова З.О. (2003) Педагогіка управління: навчальний посібник. Харків: НТУ «ХПІ», 408 с.

Пономарьов, О. С., & Середа Н.В., Чеботарьов, М.К. (2013) Відповідальність як педагогічна категорія: навч.-метод. посібник. Харків: Підручник НТУ «ХПІ», 172 с.

Пономарьов, О. С., & Пазиніч, С.М., Гуревичов М.М., Долгарєв А.В., (2010) Професійна культура менеджера в умовах інноваційного розвитку: монографія. Харків: НТУ «ХПІ», 240 с.