Редакційний штат

Редактори

 

Олександр Георгійович Романовський

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-0602-9395

E-mail: romanovskiy_a_khpi@ukr.net

 

Ольга Віталіївна Квасник

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут“,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0001-9911-7337

E-mail: kvasnykovcool@gmail.com

 

Володимир Михайлович Мороз

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0003-0796-5035

E-mail: moroz32@rambler.ru

 

Юлія Миколаївна Главчева

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0001-7991-5411

E-mail: Yuliia.Hlavcheva@khpi.edu.ua

 

Анастасія Євгенівна Книш

Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0003-0211-2535

E-mail: n_knysh@ukr.net

 

Віктор Петрович Андрущенко

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,

Київ, Україна

ORCID: 0000-0002-3561-1632

E-mail: shef-npu@ukr.net

 

Оксана Олексіївна Резван

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-7371-3605

E-mail: rezvanoksana1@ gmail.com

 

Олена Миколаївна Іонова

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-9306-5553

E-mail:  elenaionova25@ukr.net               

 

Алла Василівна Семенова

Державний університет інтелектуальних технологій і зв’язку,

Одеса, Україна

ORCID: 0000-0001-8077-3385

E-mail: semenova.alla.vasilivna@gmail.com

 

Тамара Борисівна Поясок

Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського,

Кременчук, Україна

ORCID: 0000-0003-2818-6524

E-mail: poyasoktb@ukr.net

 

Олена Іванівна Беспарточна

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського,

Кременчук, Україна

ORCID: 0000-0001-8210-314Х

E-mail: bespartochna@ukr.net

 

Людмила Володимирівна Штефан

Українська інженерно-педагогічна академія,

Харків, Україна

ORCID: 0000-0002-6281-980X

E-mail: e-mail: Valeriy.61.sh@gmail.com   

 

Наталія Василівна Євтушенко

Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К.Д.Ушинського,

Чернігів, Україна

ORCID: 0000-0002-5835-2960

E-mail: env_2006@ukr.net

 

Оксана Мирославівна Сеник

Український Католицький Університет,

Львів, Україна

ORCID: 0000-0003-1657-4490

E-mail: osenyk@ucu.edu.ua

 

Наталія Михайлівна Савелюк

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка,

Тернопіль, Україна

ORCID: 0000-0001-5246-9677

E-mail: nsavelyuk@ukr.net