Редакційний штат

Редактори

  1. Юлія Миколаївна Главчева, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Україна
  2. Ольга Віталіївна Квасник, НТУ "ХПІ", Україна
  3. Alesya Shkvyrya, NTU "KhPI"