Редакційний штат

Редактори

Юлія Миколаївна Главчева, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine

Ольга Віталіївна Квасник, НТУ "ХПІ", Ukraine

Alesya Shkvyrya, NTU "KhPI"

Аlina Holodna, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine

Daria Kramchaninova, Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут", Ukraine