Контактна інформація

Поштова адреса

61002, Kharkov, ul.Kirpichova 2

Основна контактна особа

Alexander Romanovskiy
Завідувач кафедри ППУСС ім.акад.І.А.Зязюна
НТУ "ХПІ"
61002, Харьков, ул.Кирпичова 2
Телефон: 0577004025
Email: romanovskiy_a_khpi@ukr.net

Супровід та підтримка

Алесия Шквыря
Email: alesyashkvyrya@gmail.com