DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.01

ЛІДЕРСТВО ПЕДАГОГА У ПРОСТОРІ СУСПІЛЬНИХ ПОТРЕБ

Leonid Tovazhnyanskyy, Olexandr Romanovskiy, Olexandr Ponomariov, Yuliia Chala

Анотація


Феномен лідерства та його поява розглядаються як цілком закономірна реакція на потреби і запити соціуму. У цій якості лідерство виступає одним з важливих та ефективних механізмів забезпечення нормального функціонування і розвитку суспільства. Складний характер лідерства пов’язаний з його індивідуально-суспільною природою і постає відображенням широкого розмаїття суспільних потреб, у просторі яких і доводиться жити й діяти лідерам. Особливе місце у цьому просторі посідає лідерство педагога. Його професійна діяльність не тільки задовольняє потреби соціуму, а й впливає на структуру їх простору та культуру потреб. 


Повний текст:

PDF

Посилання


Васянович Г.,  Будник О. (2017) Педагогічна еліта як феномен су-часності: духовно-моральний контекст. Лідер. Еліта. Суспільство. № 1. С. 96-108.

Казуо Инамори (1998) Страсть к успеху. Японское чудо. Ростов н/Д. Фе-никс, 320 с.

Пономарьов О. С. (2015) Фено-мен лідерства в контексті суспільних пот-реб. Теорія і практика управління соціаль-ними системами.. № 4. С. 11-19.

Романовський О. Г.,  Бондаре-нко В. В. (2017) Інноваційне формування повного спектру особистісних якостей лідера у всіх видах професійної діяльності на прикладі майбутніх психологів. Теорія і практика управління соціальними сис-темами. № 2. С. 3-13.

Романовский А. Г., Михайличе-нко В. Е.,  Грень Л. Н. (2018) Педагоги-ка лідерства: монографія. Х.: ФЛП Бровин А. В. 500 с.

Трамп Д.  Макивер М. (2014) Лидерство. Золотые правила Дональда Трампа. М.: Эксмо, 224 с.

Bass B. M.,  Riggio R. E. (2006) Transformational Leadership. 2nd. ed. NY: Laurence Erlbaum Associates, 282 p.

Casse P.,  Claudel P. G. (2007) Philosophy for Creative Leadership: How philosophy can turn people into more effec-tive leaders. Athena Press, 280 p.

Christine Oettl  Gitte Haerter. (2003) Unschlagbar durch gutes Teamwork. Praktische tipps fuer den Erfolg in der Grup-pe. Bildung und Wissen Verlag.

Di Cicco J. M. (2003) The Devel-opment of Leaders in Ancient China, Rome and Persia. Public Administration Quarterly. № 27. P. 6-40.

Fernandez J. A. (2004) The gen-telman’s Code of Confucius: Leadership by values. Organization Dynamics. № 33.P.21-31.

Kotter P. (1988) The Leadership Factor. NY: Free Press. 174 p.

Lay V. (2007) Substainable de-velopment and Leadership. Drustena Istrazi-vanja. Vol. 1. № 6. P. 1030-1053.

Nestulya O. (2017) Socially re-sponsible leader in management paradigm of the Ancient China. Leader. Elite. Society. № 1. P. 23-37.