ПРИЧИНИ ТА НАСЛІДКИ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОНФЛІКТІВ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ СФЕРИ

Автор(и)

  • Оlga Drozdova Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

організаційні конфлікти соціально-педагогічної сфери, внутрішньо особисті конфлікти, соціалізація, реорганізація

Анотація

 В результаті аналізу наукових джерел у статті розглянуті особливості організаційних конфліктів соціально-педагогічної сфери. Визначені основні: соціальні, екзистенціальні, правові та психологічні причини їх виникнення. Проведений аналіз психологічних особливостей учасників конфлікту, досліджений вплив внутрішньо особистісного конфлікту та умов реорганізації навчальних закладів на тривалість та інтенсивність організаційного конфлікту. Досліджені деструктивні та конструктивні наслідки, запропоновані заходи щодо попередження організаційних педагогічних конфліктів.

 

Біографія автора

Оlga Drozdova, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

магістр, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

 

Посилання

Про Національну стратегію роз-витку освіти в Україні на період до 2021 р. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.

Волянська, О. В. & Ніколаєвська, А. М. (2007) Соціальна психологія : Навчальний посібник. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна. С.160.

Даниленко, О. А., Кова-льова, І. Д. & Мусієздов, О. О. (2004) Історія соціології : Навчально-методичний посібник. За ред. І. Д. Ковальової. Харків: Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. С. 328.

Дубина, Л. Г. & Вашеняк, І. Б. (2011) Педагогічні конфлікти та способи їх розв’язання. Педагогічний дискурс. Вип. 9. С. 103–109.

Дубодєлова, А. В. (2010) Органі-заційні конфлікти: особливості, причини виникнення, типологізація. Вісн. Нац. ун-ту «Львів. політехніка». № 668. С. 258–262.

Крылов, А. А. (2001) Психология : Учеб. Под ред. А. А. Крылова. Мос-ква: Изд-зво М. А. Захаров. С. 584.

Кузнєцов, С. (2018) Педагогічні конфлікти та їх розв’язання. Військова освіта. № 2. С. 152–161.

Лапшина, И. А. (2011) Востребованность духовной культуры межвузовского преподавателя. Социс. № 6. С. 89–94.

Ортега-и-Гассет, Х. (2003) Миссия університета. Alma Mater. Вестник высшей школы. № 7. С. 44–49.

Пономарьов, О. С. (2012) Онтологія конфлікту. Проблеми та перспек-тиви формування національної гуманітарно-технічної еліти : Зб. наук. пр. Ред. Л. Л. Товажнянський, О. Г. Романовський. Харків: НТУ «ХПІ». Вип. 32–33 (36–37). С. 97–106.

Трухан, М. А. (2012) Соціальна педагогіка. Наукові записки. Серія: Педагогіка. № 4. С.84–88.

Уилсон Роберт Антон (1998) Прометей восставший. Психология эволюции. Перевод с англ. Под ред. Я. Невструева. Київ: «ЯНУС». С. 304.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ