КОНЦЕПЦІЯ «САМ СОБІ ПЛАЦЕБО» ЯК ОСНОВА ПОДОЛАННЯ ЕМОЦІЙНОГО СТРЕСУ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Автор(и)

  • Tetiana Hura Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут, Ukraine
  • Boris Furmanets Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0001-9108-7196

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

ефект плацебо, емоційний стрес, особистість, свідомість, прийом, медитація, навіювання, карантин, пандемія

Анотація

У цій статті викладено дані контент-аналізу науково-теоретичних та методично-практичних аспектів концепції «Сам собі плацебо» як основи подолання ознак емоційного стресу індивідами українського суспільства  в умовах карантину. Виявлено, що відповідно щодобових даних соціально-організаційної статистики карантину в  українському суспільстві, існує проблема емоційного, а загалом соціально-психологічного стресового стану серед певних осередків населення, що погіршує їх психічне та фізичне самопочуття. Доведено, що така ситуація сприяє порушенню особистісно-внутрішнього балансу з психопатологічними ознаками  і потребує свого  методично-концептуального обгрутування. Визначено, що саме введення позитивних, основних аспектів концепції плацебо, раціонально поєднаної з спеціальною процедурою певних методик, буде позитивно сприяти зниженню та зняттю емоційних стресових станів у певних індивідів. Встановлено, що потрібен, передусім, принциповий  та зразковий розгляд і виклад  соціально-психологічного та методично-практичного змісту зазначеної концепції, цим самим сприяння підтримці тих осіб, які спеціально займаються  профілактикою і подоланням емоційного стресу тих, хто  перебуваює у карантині.

Біографії авторів

Tetiana Hura, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут

доцент, кандидат педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Boris Furmanets, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент, кандидат психологічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Посилання

Большая психологическая энциклопедия. Плацебо. Плацебо-эффект (2007) М.: Эксмо. С. 544.

Большой толковый психологической словарь Т. 1 (А–О) (2003) Пер.с англ. Артур Ребер. ООО «Издат-во АСТ». «Издат-во «Вече». С. 592.

Большой толковый психологической словарь Т. 2 (П–Я) (2003) Пер. с англ. Артур Ребер. ООО «Издат-во АСТ». «Издат-во Вече». С. 560.

Гура, Т., Фурманець, Б. (2019) Критерії розвитку особистості підприємця як лідера. ЛІДЕР. ЕЛІТА. СУСПІЛЬ-СТВО. №2. С. 49–59.

Диспенза, Джо (2018) Сам себе плацебо: как использовать силу подсонания для здоров’я и процветания. Перевод с англ. Москва : Эксмо. С. 416.

Квинн, В. (2000) Прикладная психология. СПб: Издательство «Питер». С. 560.

Климчук, В. А. (2016) Практическая психология, или Как подобрать ключик к любому человеку. Харьков: «Книжный клуб». С. 416.

Психология. Словарь. Плацебо-эффект (1990) Под общ. ред.. А. В. Петровский, М. Г. Ярошевский. 2-е изд. Москва : Политиздат. С. 494.

Смирнов, Б. А., Долгополов, Е. В. (2007) Психология деятельности в экстремальных ситуациях. Х.: Изд-во «Гуманитарный центр». С. 276.

Черкашин, А. І. та ін. (2017) Методичні вказівки, програма та контрольні завдання з курсу «Психологія екстремальних та кризових ситуацій». Харків, НТУ «ХПІ». С. 30.

Щербатых, Ю. В. (2005) Психология стресса. М.: Изд-во Эксмо. С. 304.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ