ГЕРМЕНЕВТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХАРАЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА-ПЕДАГОГА

Автор(и)

  • Hryhorii Vasianovych Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

харизма, герменевтика, лідер, педагог, формування, педагогічна герменевтика, розуміння

Анотація

Проаналізовано сутність і зміст ключових понять, які у дослідженні виконують значну методологічну роль та обґрунтовано необхідність застосування герменевтико-культурологічних засад у процесі формування майбутнього харазматичного лідера-педагога. Доведено, що головною ідеєю філософсько-педагогічної теорії герменевтики є ідея розуміння, яка виступає в якості фундаментальної потреби особистості. Обґрунтування цієї ідеї започаткував німецький філософ Ф. Шлейермахер. Вчений накреслив «герменевтичне коло», у якому постійно перебуває людина. Це коло не є сталою величиною, воно має тенденцію до змін, наповнення культурними смислами особистості.  За результатами аналізу внеску провідних представників філософської теорії герменевтики, доведено необхідність подальшої розробки курсу «Педагогічна герменевтика», визначено провідні напрями формування майбутнього харазматичного лідера-педагога.

 

Біографія автора

Hryhorii Vasianovych, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності

доктор педагогічних наук, професор кафедри соціальної роботи, управління та суспільних наук, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності; Львів, Україна

 

Посилання

Антонова, О. Є. Обдарованість: досвід історичного та порівняльного ана-лізу : Монографія. Житомир: Житомир. держ. ун-т. С. 456.

Бех, І. Д. (2015) Ідеологія особистісно-орієнтованого виховання. Вибрані наукові праці. Виховання особис-тості у 2-х т. Т. 1. Київ–Чернівці: «Бук-рек». С. 15–206.

Васянович, Г. П. (2015) Методо-логічні контексти педагогічної науки на сучасному етапі розвитку. Вибрані твори у 7-ми т. Т. 7. Збірник наукових праць. Львів: Норма. С. 164–187.

Вебер, М. (1990) Избранные про-изведения : Пер. с нем. Сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова; Предисл. П. П. Гайденко. Москва: Прогресс. С. 880.

Гадамер, Г-Г. (1998) Истина и метод. Перевод с нем. Общ. ред. и вступ. ст. Б. Н. Бессонова. Москва: Прогресс. С. 704.

Иориш, Я., Огурцов, А. (1970) Трельч Эрнст. Философская Энциклопедия в 5 т. Т. 5. Гл. ред. Ф. В. Константинов. Москва: Изд-во «Сов. энцикл». С. 255–256.

Онищенко, В. Д. (2014) Педагогічна герменевтика. Фундаментальні педагогічні теорії : Монографія. Львів: Норма. С. 213–257.

Политология (1993) Энциклопедический словарь. Общ. ред. и сост.: Ю. И. Аверьянов. Москва: Изд-во Моск. коммерч. ун-та. С. 431.

Dilthey, W. (1961) Gesammelte schriften. Stutgart: Teubner. T.1. Р. 318.

Pedagogika (2006) Redakcja naukowa: Boguslaw Sliwerski. W 3 t.T. 2. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne. Р. 4–16.

Weber, M. (1965) The sociology of religion.Transl. by E Fiscoff. Introd. By T. Parsons. L. Methuen. LХVII. P. 308.

##submission.downloads##

Як цитувати

Vasianovych, H. (2020). ГЕРМЕНЕВТИКО-КУЛЬТУРОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ХАРАЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА-ПЕДАГОГА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1), 43–51. https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА ЕЛІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ