ДОСВІД ФОРМУВАННЯ ЛІДЕРІВ В НАЦІОНАЛЬНОМУ ТЕХНІЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Автор(и)

  • Yevgen Sokol Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Oleksandr Romanovs'kyj Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Yuri Panfilov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

харизма, харизматичне лідерство, якості лідера, члени команди, формування лідерів

Анотація

Розглянуті концепції харизматичного лідерства, проаналізовано якості і фактори впливу харизматичного лідера на послідовників, зроблено висновок про можливість розвитку якостей харизматичного лідера, представлено досвід формування лідерів у НТУ «ХПІ».

Біографії авторів

Yevgen Sokol, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, доктор технічних наук, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Oleksandr Romanovs'kyj, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України,завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Yuri Panfilov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

доцент, кандидат  психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

 

Посилання

Вебер, М. (1988) Харизматическое господство. СоцИс. № 5. С. 139–147.

Итвел, Р. (2003) Возрождение харизмы? Теория и проблемы операционализации понятий. СоцИс. №3. С. 9–19.

Кравченко, В. И. (2004) Харизматическая личность: многообразие понимания. СоцИс. №4. С. 134–137.

Кудряшова, Е. В. (1996) Лидер и лидерство: исследования лидерства в современной западной общественно-политической мысли. Архангельск: Изд-во Поморского международного педагогического университета. С. 256.

Нестуля, О. О. & Нестуля, С. І. (2014) Харизма й харизматичне лідерство: аналіз основних концепцій. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. № 1. С. 125–131. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://nbuv.gov.-ua/UJRN/stvttp_2014_1_19

Ритцер, Дж. (2002) Современные социологические теории. Пер. с англ. 5-е изд. Санкт-Петербург: Питер. С. 688.

Савінова, С. Ю. & Василь-єва, Е. Н. (2019) Лідерство в бізнесі: під-ручник і практикум для академічного ба-калаврату. 2-е изд., Испр. і доп. Москва: Издательство Юрайт. С. 280.

Сосланд, А. И. (1999) Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или Как создать свою школу в психотерапии. Москва: Логос. С. 11–14.С. 87–92.

Старовойтова, Г. М. (2013) Харизматичне лідерство як предмет соціально-філософського розгляду. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2(54). С. 84–90.

Сергеєва, Л. М., Кондратьєва, В. П. & Хромей, М. Я. (2015) Лідерс-тво : Навч. посібн. За наук. ред. Л. М. Сергеєвої. Івано Франківськ. «Лілея НВ». С. 296.

Романовський, О. Г., Гура, Т. В., Книш, А. Є. & Бондаренко, В. В. (2017) Теорія і практика формування лідера : Навчальний посібник. Харків. С. 100.

Титаренко, В. В. (2003) Харизма та харизматичне лідерство: філософ-ськорелігійний аналіз понять. Вестник СевГТУ. Севастополь: Изд-во СевГТУ. Вип. 46. С. 111–118.

Трунов, Д. Г. (2009) Феномен харизматического лідерства. Философия социальных коммуникаций. № 2. С. 55–62.

Фреик, Н. В. (2001) Политиче-ская харизма: обзор зарубежных концеп-ций. Социологическое обозрения. Т.1. №1. С. 5–24.

Krebs, D. L. & Denton, K. (2005) Toward a More Pragmatic Approach to Mo-rality: a critical evaluation of Kohlberg’s model. Psychological review. 112 (3). P. 629–649.

Sucher, S. J. (2007) The moral leadership: challenges, tools and insights. P. 264.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА ЕЛІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ