УПРАВЛІННЯ СОБОЮ ЯК ЧИННИК ЖИТТЄВОГО УСПІХУ

Автор(и)

  • Oleksandr Romanovs'kyj Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-0602-9395
  • Oleksandr Ponomar'ov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine
  • Iliash Nikolaie Петрошанський університет, Romania

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Ключові слова:

управління собою, особистісне самоврядування, експериментальна перевірка, вплив професійного вибору, домінантні чинники, мотивація, розвиток морально-вольових якостей, життєвий успіх

Анотація

Розглянуто сенс і характерні особливості феномену управління «людиною» самою собою. Показано, як рівень розвитку цієї здатності впливає на ефективність професійної діяльності людини, а відтак і на досягнення нею свого життєвого успіху. Проаналізовано загальну структуру особистісного самоврядування. Теоретичні положення статті перевірені експериментальним визначенням рівня розвитку здатності студентів управляти собою. Порівняно ці характеристики майбутніх інженерів і гуманітаріїв. Доведено, що професійний вибір неістотно впливає на цю здатність, а вирішальними чинниками постають мотивація і розвиненість морально-вольових якостей.

Біографії авторів

Oleksandr Romanovs'kyj, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України,завідувач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Oleksandr Ponomar'ov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

професор, кандидат технічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. І. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Iliash Nikolaie, Петрошанський університет

професор, доктор технічних наук, Почесний Президент Петрошанського університету; Румунія

 

Посилання

Бердяев, Н. А. (1990) Самопознание. Москва: ДЭМ. С. 335.

Бех, И. Д. (2000) Социогенез личности как психологическая проблема. Теория и практика управления социальными системами. № 1. С. 84 – 89.

Бубер, М. (1992) Философия человека. Москва: АСТ. С. 592.

Заветный, С. А. (2008) Личность и общество: проблемы и перспективы управления : Монография. Киев: ПАРА-ПАН. С. 256.

Ильин, И. А. (1993) Соч. В 2-х т. Т. 1. Москва: Медиум. С. 510.

Краткий психологический словарь (1985) Под общ. ред. А. В. Петровского, М. Г. Ярошевского. Москва: Политиздат. С. 431.

Крикун, О. А. (2014) Самоме-неджмент : Учебное пособие. Харьков: ХНУ им. В. Н. Каразина. С. 344.

Кули, Ч. Х. (2000) Человеческая природа и социальный порядок. Москва: Идея-Пресс. С. 309.

Лукашевич, Н. П. (2007) Самоменеджмент : теория и практика. Киев: Ника-Центр. С. 340.

Морфологія культури: тезаурус (2007) За ред. В. О. Лозового. Харків: Право. С. 384.

Фромм, Э. (1990) Бегство от свободы. Москва: Прогресс. С. 269.

Швальбе, Б. & Швальбе, Х. (1993) Личность, карьера, успех. Пер. с нем. Москва : АО Изд. группа «Прогресс-Интер». С.240.

##submission.downloads##

Номер

Розділ

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ