DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ЛІДЕРСТВО В КОНТЕКСТІ СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНОГО ТА РЕЛІГІЙНОГО РОЗВИТКУ СТАРОДАВНЬОГО ЄГИПТУ

Oleksiy Nestulya, Svitlana Nestulya

Анотація


Проаналізовано вплив лідерської управлінської парадигми докласових суспільств на становлення механізмів реалізації влади правителів Стародавнього Єгипту. Показано, що давньоєгипетські  фараони, утверджуючи за собою статус посередників між богами й людьми, а згодом і своє божественне походження, не змогли відмовитися від освячених традиціями й віруваннями вимог до правителів як до лідерів. Відтак, маючи необмежену владу східних деспотів, продовжували нести відповідальність перед богами й людьми за дотримання в управлінні принципів гуманності, справедливості, піклування за своїх підлеглих. Вони демонстрували свої виключні якості й здібності, які давали їм не лише формальне право управляти ними, а й реалізовувати його на основі авторитету. Історія Стародавнього Єгипту переповнена прикладами коли відмова від цих засадничих принципів управління мала згубні для країни наслідки. Тому фараони країни вимушені були знову й знову  повертатися до їхнього осмислення.


Ключові слова


лідерство; управління; соціальна відповідальність; правитель; лідер; справедливість; довіра; вплив особистий; приклад

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


Altenmuller, Hartwig (1998) Egypt: the world of the pharaohs. Konemann, 538 p.

Bass, Bernard M. Bass Ruth (2008) The Bass Handbook of Leadership: Theory, Research and Managerial Applications. 4 th Edition. Free Press, 1536 p.

Bongo, K. A. (2008) Civilization and the Ancient Egyptians. Outskirts Press, 236 p.

Day, David V. (2014) The Oxford Handbook of Leadership and Organizations. Oxford University Press, 892 p.

Dodson, Aidan (2000) Monarchs of the Nile. American University in Cairo Press, 256 p.

Engels, F. & Marx, K. (2010) The Origin of the Family, Private Property and the State. Harmondsworth: Penguin Publishing Group. P. 23 – 171.

Erman Adolf (1971) Life in Ancient Egypt. Mineola: Dover Publications, 570 p.

Finer? S. E (1999). The History of Covern ment from the Earliest Times: Ancient Monarchies and Empires. Oxford University Press, 1744 p.

Homer, Steiner George (1996) Homer in English (Poets in Translation). London: Penguin Publishing Group, 400 p.

Homer, Fagles Robert (1997) The Odyssey London: Penguin Publishing Group, 560 p.

Imhotep, Asar (2016) Nsw.t Bjt.g (King) In Ancient Equptian: a lesson in paronymy and leadersip. Madu. Ndela Press, 350 p.

История Древнего Востока. (2002) Тексты и документы: учеб. пособие. Под. ред. В. И. Кузищина Москва: Высш. шк., 719 с.

Вигасин, А. А., Дандамаев, М. А. & Крюков, М. В. и др. (2008) История Древнего Востока: учеб. для студ. вузов, обучающихся по спец. «История». Под ред. В. И. Кузищина. 3-е изд., перераб. и доп. Москва: Высш. шк., 462 с.

Котляров, И. В. (2013) Социология лидерства. Теоретические, методологические и аксеологические аспекты. Минск: Беларус. навука, 481 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока (1963) Под ред. В. В. Струве и Д. Г. Редера. Москва: Изд-во восточной литературы, 544 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока (1997). Москва: «Восточная литература», 400 с.

Хрестоматия по истории Древнего Востока: учеб. пособие: в 2 ч. (1980) Под ред. М. А. Коростовцева, И. С. Кацнельсона, В. И. Кузищина. Москва: Высш. шк.. Ч. 1., 328 с.

Lichtheim Miriam (2006) Ancient Egyptian Literature: Volume III: The Late Period. Oakland: University of California Press, 253 p.

Marturano, A. & Gosling, J. (2007) Leadership: The Key Concepts. Routledge Publishing, 256 p.

Маршев, В. И. (2011) История управленческой мысли: учебник. Москва: ИНФРА-М, 731 с.

Midant-Reynes Beatrix (2000) The Prehistory of Egypt: From the First Egyptians to the First Pharaohs, Oxford: Wiley-Blackwell, 348 p.

Morris, Ellen (2018) Ancient Egyptian Imperialism. John Wiley & Sons, 320 p.

Нестуля, О. О. & Нестуля С. І. (2016) Основи лідерства. Наукові концепції (від найдавніших часів до середини ХХ ст.): навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 277 с.

Нестуля, О. О. & Нестуля, С. І. (2016) Основи лідерства. Наукові концепції (середина ХХ – початок ХХІ ст.): навч. посіб. Полтава: ПУЕТ, 375 с.

Омельченко, О. А. (1998) Всеобщая история государства и права: учебник: в 2 т. Т. 1. Москва: Остожье, 512 с.

Орлова, Т. В. (2012) Всесвітня історія. Історія цивілізацій: навч. посіб. Київ: Знання, 446 с.

Плутарх (1977) Об Исиде и Осирисе. Вестник древней истории. № 3, с. 248 – 269.

Пономарев, В. Т. (2010) Тайны царских династий мира. Фараоны – сыновья Солнца. Донецк: ООО «ПК + «БАО», 303 с.

Redford Donald (2003) The Oxford Essential Guide to Egyptian Mythology. Oxford: Berkley, 432 p.

Schulz Regine (2010) Egypt: The World of the Pharaons. Potsdam: H. F. Ullmann, 540 p.

Shaw Ian (2004) The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press, 552 p.

Silverman, D. P. (2003) Ancient Egypt. Oxford University Press, 256 p.

Strouhal Eugen (1992) Life of the Ancient Egyptians. University of Oklahoma Press, 280 p.

Тураев Б. А. (1936). История Древнего Востока. 2-е изд. Ленинград: ОГИЗ, 361 с.

Volf, Jessica (2019) The parallels of female power in ancient Egypt and modern times. Access mode: https://phys.org/news/2019-03-parallels-femole-power-ancient-egypt.html.

Wiliams, Bouvier (2018) Leadership. Lessons from the Pharaons of Egypt. Access mode: https://www.linkedin.com/pulse/leadership-lessons-from-egypt-dr.-bouvier; https://www.odnny.org/blog/6708840

Wilkinson, Toby (2011) The Rising and Fall of Ancient Egypt. Randon House Publishing Group, 656 p.

Wilkinson Richard H. (2003) The Complete Gods and Goddesses of Ancient Egypt. London: Thames & Hudson, 256 p.

Wycoff, Merrie P. (2014) Work Like An Egyptian: 9 Leadership Style of the Ancient Kings and Queens. Rosa Mystica Publishing, 94 p.

Ziegler, Christiane (2008) Queens of Egypt: From Hetepheres to Cleopatra. Grimaldi Forum, 430 p.