DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ФЕНОМЕН ОСОБИСТОСТІ ЯК СУБ'ЄКТА ЛІДЕРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У КЛАСИЧНИХ ТВОРАХ ПСИХОЛОГІВ І ПЕДАГОГІВ ХАРКІВЩИНИ

Valentin Rybalka

Анотація


У статті висвітлюється розуміння особистості лідера, що відповідає науковим визначенням цього феномену, що склалися у теоріях особистості представників харківської наукової психологічної школи. Наводиться 10 визначень особистості відомих вчених – філософів, психологів і педагогів. Презентуються контентно-частотні атрибутивна та антиномічна формули особистості, завдяки чому психологічний портрет особистості лідера набуває змістовних аксіопсихологічних, акмеологічних, харизматичних тощо характеристик, що дає можливість сформувати мету і методи формування особистості лідера. Цьому сприятиме також наявність у педагогів та психологів персонологічного мислення та психологічної діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії. К.: МАУП, 2000.312 с.

Кондаков И. М. Психология. Иллюстрированный словарь. СПб.: «прайм-ЕВРОЗНАК», 2003. 512 с.

Рибалка В. В. Методологічні проблеми наукової психології: Посібник. Київ: Талком, 2017. 245 с.

Рибалка В. В. Психологія честі та гідності особистості: культурологічний і ак-сіологічний аспекти: Посібник. Львів: ЛьвДУВС України, 2010. 510 с.

Рибалка В.В. Теорія особистості у вітчизняній психології: Навчальний посіб-ник. К.: ІПППО АПН України, 2006. 530 с.

Рибалка В.В. Теорії особистості у вітчизняній психології та педагогіці: посіб-ник. Одеса: Букаєв Вадим Вікторович, 2009. – 575 с.

Рибалка В. В. Сприяння розвитку особистості громадянина і дієвого грома-дянського суспільства засобами практичної психології: метод. реком. К.: Талком, 2017. 90 с.

Рыбалка В. В. Теории личности в отечественной философии, психологии и педагогике: Пособие. Житомир: Изд-во ЖГУ им. И.Франко, 2015. 872 с.

Романовський О. Г., Рєзнік С.М., Гура Т.В., Панфілов Ю.І., Головешко Б.Р., Бондаренко В.В. Лідерські якості в професійній діяльності / За заг. ред. О. Г. Романовського. Х.: ФОП Панов А.М., 2017. 144 с.