DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ФЕНОМЕН ЛІДЕРСЬКОГО ТАЛАНТУ АКАДЕМІКА ЗЯЗЮНА І.А.

Anatoliy Kuzminsky

Анотація


Розкрито роль академіка Зязюна Івана Андрійовича як сучасного лідера у сфері освіти, науки, людських відносин. На багатьох прикладах із життя і діяльності талановитої особистості показано проявлення лідерських якостей на різних посадах, в різних складних ситуаціях. Визначення життєвої мети у присвяченні себе служити людям, встигнути якомога більше зробити добра на землі – так визначено життєве кредо видатного вченого, організатора освіти, високоінтелігентної і благородної людини.

Життя і діяльність, громадянська позиція, служіння справі освіти і науки, прояв кращих лідерських якостей у непростих життєвих ситуаціях видатного педагога-практика, педагога-вченого – неперехідна цінність і гарний приклад для наслідування нинішніми і майбутніми поколіннями керівників гуманітарної сфери діяльності.


Повний текст:

PDF

Посилання


Зязюн І. А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук. – метод. посіб. – К.: МАУП, 2000. 312 с.

Столяренко Л. Д. Психология управления: учебное пособие /Л. Д. Столяренко. Изд.4-е. Ростов н/Д: Феникс, 2007. 507 с.