ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ

Автор(и)

  • Olexandr Romanovskiy Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine
  • Olga Kvasnyk Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine
  • Victoria Shapolova Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine
  • Yuliya Chala Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Ukraine
  • Viktoriia Bondarenko Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»,

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Розглянуто новітній погляд на сутність і структуру особистості лідера. Доведено, що одним з найпоширеніших різновидів лідерства виступає харизматичне лідерство, яке забезпечує адекватну життєдіяльність суспільства. Надано авторське тлумачення поняття харизми. Описано характеристики та якості структури харизматичного лідера. Зазначено важливість взаємодії під час функціонування досліджуваної особистості 4 коефіцієнтів інтелекту: IQ + EQ + VQ + SQ. Вперше додано та описано п’ятий коефіцієнт OQ та з’ясовано його роль у структурі та життєдіяльності харизматичного лідера. Розкрито потенціал використання даного інтелекту під час командоутровення та управління колективом.

Біографії авторів

Olexandr Romanovskiy, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

доктор педагогічних наук, професор,  член-кореспондент НАПН України, завідувач кафедрою педагогіки і психології управління соціальними системами

ім. академіка І.А. Зязюна, Національний технічний університет

“Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна

Olga Kvasnyk, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Національний технічний

університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна

Victoria Shapolova, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А. Зязюна, Національний

технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Харків, Україна

Yuliya Chala, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”

кандидат психологічних наук, доцент кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами. акад. І.А. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

Viktoriia Bondarenko, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

аспірант кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І.А.Зязюна, Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут»; Харків, Україна

Посилання

Романовский А.Г., Квасник О.В., Шаполова В.В. Трехвекторная структура понятия лідерство // Инновации в науке, образовании и производстве Казахстана. Междунар. научно-практ., 17-18 ноября 2016 р. Алматы, 2016. II том. С. 73-77.

Романовський О.Г., Пономарьов О. С. Парадокси харизматичного лідерства // Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. №1. С. 47-56.

Парыгин Б. Д. Социальная психология // Проблемы методологии, истории и теории. СПб.: ИГУП, 1999. 592 с.

Романовський О. Г., Середа Н. В. Особистість сучасного керівника в аспекті теорії духовного лідерства / О. Г. Романовський, // Теорія і практика управління соціальними системами. 2013. № 3. С. 20-27. Електронний ресурс - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tipuss_2013_3_4

Де Врис М. К. Мистика лидерства. Развитие эмоционального интеллекта / М. К. де Врис. М.: Альпина Бизнес Букс, 2004. 311 с.

Danah Zohar and Ian Marshall: SQ - Spiritual Intelligence, the ultimate intelligence Bloomsbury, London 2000 Notes Alison Morgan January 2001

Zohar, D. (2005). Spiritually intelligent leadership. Leader to Leader, 2005(38), 45-51. Retrieved from Business Source Complete database.

Gardner, H. (1999) "Intelligence Reframed: Multiple Intelligences for the 21st Century." New York: Basic Books.

Бояцис Р. Резонансное лидерство: самосовершенствование и построение плодотворных отношений с людьми на основе активного сознания, оптимизма и эмпатии / Бояцис Р., Макки Э. М. : Альпина Бизнес Букс, 2007.300 с.

Гандапас Р. Харизма лидера / Радислав Гандапас. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. 224 с.

Фарсон Р., Кейес Р. Парадоксы лидерства. М.:София, 2006. 160 с.

Casse P. Claudel P. G. Philosophy for Creative Leadership: How philosophy can turn perople into more effective leaders. Athena Press, 2007. 280 p.

Conger J. A. Canungo R. Charismatic leadership in organizations: Perceived behavioral attributes and their measurement // Journal of Organizational Behavior. 1994. № 15. P.439-452.

Gunter M. Charisma / М. Gunter // Journal of communications. 1979. Vol. 29. № 2. P. 2-54.

Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D.R., & Sitarenios, G. (2003). Measuring emotional intelligence with the MSCEIT V 2.0. Emotion, 3, 97–105.

Miller-Perrin, C., Krumrei-Mancuso, E. Faith From a Positive Psychology Perspective. Springer,New York; 2014.

Wigglesworth, C. (2006, August). Why Spiritual Intelligence Is Essential to Mature Leadership. Integral Leadership Review. retrived January, 11, 2009, from http://www.integralleadershipreview.com/archives/2006-08/2006-08-articlewigglesworth.php

##submission.downloads##

Як цитувати

Romanovskiy, O., Kvasnyk, O., Shapolova, V., Chala, Y., & Bondarenko, V. (2018). ОБОВ’ЯЗКОВІ СКЛАДОВІ ОСОБИСТОСТІ ХАРИЗМАТИЧНОГО ЛІДЕРА ЯК ЗАПОРУКА ЙОГО УСПІХУ. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІН