ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ - СУБОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Автор(и)

  • Volodymyr Babayev Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова, Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Особистості наділені неабиякими дієвими якостями  активно впливають на характер, темпи, вектори суспільних процесів і явищ. Вони, як правило, нерідко створюють вельми позитивні умови для розвитку суспільства, проте інколи, навпаки, їх дії пробуджують до життя такі непередбачувані наслідки, що суспільство в своєму істотному розвитку відкидається на околицю цивілізації з конче малою перспективою повернення на шлях світового соціального прогресу. Своєрідність впливу лідера в тому, що він окрім успадкованих генетичних задатків талановито орієнтується в навколишньому соціальному середовищі, максимально структурує і систематизує суспільні відносини і не менш талановито їх використовує для поглиблення своїх унікальних здібностей. Це дає йому змогу сутнісно в іманентності своїй бути над людьми і водночас, на рівні, бути «своїм» для людей. В таких соціально-культурних обставинах, як ніколи дотепер, виникає об’єктивна потреба в надійному випробуваному лідерстві, орієнтуючись на його різнобічні рівні та виміри. Ця обставина покладає особливу відповідальність на освіту, система якої зобов'язана вибудовувати і  зберігати духовно-культурні вартості людини і цим самим піклуватися про лідерів нової генерації.

Біографія автора

Volodymyr Babayev, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

доктор наук з державного управління, професор, лауреат Державної премії України,

ректор Харківського національного університету міського господарства

імені О. М. Бекетова, Харків. Україна

Посилання

Casse Р., Claudel Р. Рhilosophy for Сгеаtive Lеаdership: HOW рhilosophy саn turn реrорlе іnto more effective lеаders. [3. р.] : Аthena Рress, 2007. 280р.

Романовський О. Г. Пономарьов О. C. Парадокси харизматичного лідерства // Теорія і практика управління соціальними системами. -2017. №1. С. 47-57.

Ильин Е.П. Психология воли / Е. П. Ильин. СПб. : Питер, 2000. 288 с.

Пугачев В.П. Выявление, развитие и зашита лидерства /Элитариум.-

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.Elitarium.ru/2011/09/16/vyjavlenie_ razvitie_zashhita_liderstva.ht

Завєтний С. О., Пономарьов О.С., Пазиніч С.М. Філософія впливу: моногра-фія. Х.: 2011. 204 с.

Кремень В. Г. Пазиніч С.М. Пономарьов О.С. Філософія управління. Вид. 2-ге, доповн.і переробл. Х.: НТУ “ХПІ”, 2008. 525 с.

Пазиніч С. М. Філософські поради / С.М. Пазиніч. Х.: Майдан, 2015. 312с.

Капица П.Л. Хлеб, масло, но не джем. №3. 1987

##submission.downloads##

Як цитувати

Babayev, V. (2018). ОСВІТА І ВИХОВАННЯ ЛІДЕРІВ У ВИЩІЙ ШКОЛІ - СУБОСНОВА ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІН