СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА

Автор(и)

  • Olexandr Ponomaryov Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Ukraine

DOI:

https://doi.org/10.20998/%25x

Анотація

Суперечлива природа феномену лідерства зумовлена поєднанням у ньому індивідуального характеру особистості лідера та суспільного характеру його прояву. Водночас природа лідерства має соціально-психологічний характер, оскільки вплив лідера на інших людей та на соціальні групи відбувається виключно завдяки його специфічним психологічним якостям, насамперед харизмі. Ефективне використання лідером своєї соціально-психологічної природи вимагає знання ним психологічних характеристик людей, на яких він здійснює свій вплив, та характеристик організації, у складі якої вони виконують спільну діяльність. Уміння реалізувати ці можливості формується в системі освіти через організацію виявлення потенційних лідерів та наступної їх цілеспрямованої підготовки.

Біографія автора

Olexandr Ponomaryov, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»

кандидат технічних наук, професор кафедри педагогіки і психології управління соціальними системами ім. академіка І. А. Зязюна, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», Харків, Україна

ORCID:0000-0003-4698-2620

Посилання

Алфімов Д. В. Зміст феномену «лідерські якості особистості» / Д. В. Алфімов // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / Класич. приват. ун-т. Запоріжжя, 2010. Вип. 11 (64). С. 44–51.

Бендас Т. Психология лидерства: учебное пособие / Т. В. Бендас. СПб.: Питер, 2009. 431 с.

Виханский О. С. Стратегическое управление: Учебник. 2-е изд., М.: Гардарики, 1999. 296 с.

Инамори К. Страсть к успеху. Японское чудо / Казуо Инамори. Ростов н/Д.: Феникс, 1998. 320 с.

Кант И. Соч. в 6-ти т. Т. 6. М.: Мысль, 1966. 743 с.

Менегетти А. Психология лидера / Антонио Менегетти; Изд. 3-е, М.: ННБФ «Онтопсихология», 2001. 208 с.

Михайличенко В. Грень Л. Активизация лидерского потенциала студентов высших учебных заведений в процес се обучения // Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 1. С. 57-67.

Мовчан Я. Соціально-особистісна адаптованість як складова лідерського потенціалу студентів / Яна Мовчан // Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 1. С. 68-75.

Підбуцька Н. В. Теоретичні основи вивчення феномену лідерства у старшому юнацькому віці / Ніна Підбуцька // Теорія і практика управління соціальними системами. 2015. № 4. С. 26-35.

Трамп Д. Лидерство. Золотые правила Дональда Трампа / Дональд Трамп, Мередит МакИвер. М.: Эксмо, 2014. 224 с.

Фарсон Р. Парадоксы лидерства / Ричард Фарсон, Ральф Кейес. М.: София, 2006. 160 с.

Фрейд З. По ту сторону наслаждения. Тотем и табу. «Я» и «Оно». Неудовлетворенность культурой / Зигмунд Фрейд – 2-е изд. Харьков-Белгород: Книжный клуб «Клуб семейного досуга», 2015. 480 с.

Черванева З. Харизматическое лидерство как социально-психологический феномен / Зинаида Черванева // Теорія і практика управління соціальними системами. 2017. № 1. С. 76-86.

Conger J. A. Charismatic leadership in organizations: Perceived behavioral attributes and their measurement / J. A. Conger, R. Canungo // Journal of Organizational Behavior. 1994. № 15. P.439-452.

Gunter M. Charisma / М. Gunter // Journal of communications. 1979. Vol. 29. № 2. P. 2-54.

Hummel R. P. Psychology of charismatic followers / Ralph P. Hummel // Psychological Report. 1975. December. P. 759.

##submission.downloads##

Як цитувати

Ponomaryov, O. (2018). СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРИРОДА ФЕНОМЕНУ ЛІДЕРСТВА. Лідер. Еліта. Суспільство, (1). https://doi.org/10.20998/%x

Номер

Розділ

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ