DOI: https://doi.org/10.20998/%x

ПІДГОТОВКА ПРОФЕСІОНАЛІВ-ЛІДЕРІВ ЯК ЗАВДАННЯ ВИЩОЇ ШКОЛИ

Yevhen Sokol

Анотація


Сучасна життєва практика вимагає розробки, апробації й застосування інноваційних принципів і методів інженерної освіти з метою подолання розриву між університетською освітою і реальними потребами виробництва та вимогами роботодавців. Підготовка сучасних кадрів має бути спрямована не просто на формування фахівців, а на забезпечення такої якості їхньої освіти, яка б поєднувала високий рівень професійної і соціальної компетентності та особистісний розвиток. Йдеться про розвиток лідерського потенціалу і здатність максимальної його реалізації. 

Повний текст:

PDF

Посилання


Bass B. M., Riggio R. E. Transformational leadership. 2nd. еd. Mahwah; NJ : Law-rence Erlbaum Associates, 2006. 282 p.

Casse P., Claudel P. G. Philosophy for Creative Leadership: How philosophy can turn perople into more effective leaders [S. p.] : Athena Press, 2007. 280 p.

Conger J. A., Canungo R. Charismatic leadership in organizations: Perceived behav-ioral attributes and their measurement // Journal of Organizational Behavior. 1994. № 15. P.439-452.

Vermillion S. D., Malak R. J., Smallman R. A Study on Outcome Framing and Risk Attitude in Engineering Decisions Under Uncertainty // Journal of Mechanical Design. 2015. Vol. 137. Issue 8