[1]
О. Романовський, В. Михайличенко, і Н. Семке, «ДУХОВНИЙ РОЗВИТОК ЛІДЕРА – НЕОБХІДНА УМОВА ЙОГО ЕВОЛЮЦІЇ», ЛЕС, вип. 1, с. 34–42, Груд 2021.