DOI: https://doi.org/10.20998/2616-3241.2018.1.05

ІНТЕЛІГЕНЦІЯ. ПРОБЛЕМА СОЦІАЛЬНОЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Petro Saukh

Анотація


На основі аналізу сучасних соціальних трансформацій, небезпечних для суспільної стабільності, поглиблення відчуження населення від держави й недовіри громадян до закону та влади, глухоти вітчизняної провладної еліти до політично неупереджених рекомендацій і порад кращих представників інтелігенції, відслідковується як розпорошується й перетворюється в убогість ще недавній блиск феномена інтелігентності. У зв’язку з цим порівнюється мета, історична роль і значення інтелігенції з реальним станом її приниження в сучасній ситуації. На основі вибудуваного алгоритму класичної моделі інтелігентності, проблем її соціальної ідентифікації, з’ясовується рівень потенціалу і віртуальної здатності сучасної вітчизняної інтелігенції у справі гармонізації “розхитаного” суспільства і суперечливого глобалізованого світу.

Доведено, що в ситуації, в якій опинився світ й наше багатостраждальне суспільство ХХІ століття, саме інтелігенція, як ніяка інша соціальна група, може усвідомити міру відповідальності за теперішній стан, оскільки саме вона володіє нелінійною силою, “йоржистістю”, наполегливістю та озброєністю проти будь-яких природних, суспільних та історичних недосконалостей й недоречностей. Без інтелігенції і без духовної матриці життя суспільство не просто може стати неповноцінним та неповнокровним, а й таким, що втратить перспективу.


Повний текст:

PDF

Посилання


Weircecker V., Wijkman E.,  Comeon A. (2018) Capitalism, Short-termism, Population and the Destruction of the Planet. Springer, 220 p.

Cаух П.Ю. (2009) ХХ століття. Підсумки. Вид. 2-ге, доповн. і переробл. К.:“МП Леся”, 284 с.

Валицкий А. (1991) Нравствен-ность и право в теориях русских либера-лов конца ХІХ – начала ХХ века. Вопро-сы философии. № 8.

Лосев А.Ф. (1988) Дерзание ду-ха. М.: ПОЛИТИЗДАТ, 336 с.

Саух П.Ю.  Саух Ю.П. (2009) Інтелігенція: між місією і приниженням. Історія. Філософія. Релігієзнавство. № 4.

Гиренок Ф.И. (1998) Патология русского ума. М.: Аграф. 416 с.

Річард В. Момеєр. (1995) Викла-дання як моральна діяльність. Доповідь на Міжнародній науково-методичній конфе-ренції. Х.

Лось Й. (1997) Моральна енергія нації. Шлях перемоги, 15 травня 1997.

Мец И. Б. (1990) Будущее хри-стианства: по ту сторону буржуазной ре-лиги. Вопросы философии. № 9.

Кізіма В. (2007) Постнекла-сична методологія та постнекласична освіта. Наукові і освітні методології і практики. К.