Фінансування журналу

Видавець

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут"

National Technical University "Kharkiv Polytechnic Institute"

Джерела підтримки

Фінансування видання журналу та його розповсюдження здійснюється за рахунок коштів його засновників, авторського колективу відповідного номеру, а також добровільних внесків третіх осіб.

Розгляд та рецензування поданої статті, розпочинається після отримання редколегією інформації про оплату редакційно-видавничих послуг (вартість публікації з розрахунку 42 грн. за кожну сторінку статті (формат А4). Членам координаційної ради та редакційної колегії науково-практичного журналу «Лідер. Еліта. Суспільство», штатним працівникам установ-засновників наукового видання (за умови клопотання адміністрації вищого навчального закладу), а також провідним ученим – докторам наук видавничі послуги можуть надаватись на безоплатній основі. У цьому випадку автор оплачує лише вартість примірника журналу та його пересилку за вказаною адресою. У разі отримання негативного висновку від членів редакційної колегії щодо наукової цінності поданої статті та прийняття рішення про неможливість її розміщення у журналі автору повертається оплачена їм сума.