Історія журналу

Науково-практичний журнал є рецензованим багатопрофільним  часописом, присвяченим проблемам лідерства та еліти в системі гуманітарно-антропологічного знання

Свідоцтво Державного комітету від 28.02.2017 КВ №22583-12483Р

Засновники видання: Національний технічний університет «Харківський полiтехнiчний інститут»; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова; Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Тематика:  актуальні проблеми теорії і практики  лідерства та проблеми еліти  в суспільстві

Наукова сфера журналу охоплює широке коло розгляду проблематики лідерства та еліти через призму педагогічного, філософського, суспільно-політичного та державно-управлінського знання

Мова рукопису: українська, англійська

Періодичність публікації: 4 випуски на рік

Вид видання за цільовим призначенням: теоретичний та науково-методичний часопис

Рік заснування: 2017