Редакційна політика

Галузь та проблематика

педагогіка; соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія, економіка); управління та адміністрування (менеджмент); публічне управління та адміністрування

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ЛІДЕРСТВО ТА СУСПІЛЬНИЙ РОЗВИТОК: ДІАЛЕКТИКА ЄДНОСТІ І ПРОТИРІЧ ФЕНОМЕНІВ В ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИЦІ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРАКСЕОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ ЛІДЕРСТВА В ПАРАДИГМІ СУЧАСНОГО УПРАВЛІН

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ І СУСПІЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЛІДЕРСТВА ТА ЕЛІТИ В СУСПІЛЬСТВІ: ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУЛЮВАННЯ ТА МЕХАНІЗМИ ВИРІШЕННЯ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується

ПОЧЕСНИЙ ГІСТЬ НОМЕРУ

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Всі без виключення рукописи наукових статей проходять ретельну перевірку щодо відповідності формальним вимогам до відповідного різновиду наукової інформації (встановлюються нормативно-правовими актами та доповнюються координаційною радою наукового видання) і обов’язкове так зване сліпе подвійне рецензування. Редколегія залишає за собою право відхилити статтю або повернути її автору на доопрацювання. Автор, за умови бажання розміщення статті у журналі «Лідер. Еліта. Суспільство», повинен допрацювати (виправити) зміст (форму) статті відповідно до зауважень (порад) рецензентів (редколегії) та подати її до редакційної колегії для закінчення процедури рецензування. У разі якщо поданий до журналу рукопис наукової статті не відповідає профілю журналу або науковий рівень поданих автором матеріалів є занадто низьким, редакційна колегія має право прийняти рішення про відхилення поданого рукопису статті без призначення процедури рецензування

 

 

Періодичність публікації

Часопис.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.